28 lipca nasza Drużyna wzięła udział w tygodniu skandynawskim organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”. Była to ciekawa inicjatywa mająca na celu ukazanie różnych kultur, między innymi ukraińskiej, hiszpańskiej, włoskiej oraz skandynawskiej. Nie mogło tam zabraknąć wikingów! Miejscem imprezy był radomski amfiteatr przerobiony na potrzeby centrum kultury. Nasz obóz ulokowaliśmy na górującym nad okolicą wzgórzu.

Spędziliśmy w Radomiu tylko jeden dzień, ale bardzo dobrze się bawiliśmy ucząc dzieci walczyć, strzelać z łuku czy tkać krajki. Nasze obozowisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, co niezmiernie nasz ucieszyło. Udało się nam także poznać miejscową grupę rekonstrukcyjną – „Drużyna Grodu Piotrówka”.