Gaszczyk

Zdjęcia autorstwa „Z aparatem w nieznane – Tomasz Trulka Fotografia.”

Zdjęcia autorstwa Piotra Chabąszcza „Fotosymetria” https://www.facebook.com/fotosymetria/